Campfuture

Innovativ projektledelse og forretningsudvikling for ledige akademikere og højt uddannede

 

Løs en konkret udfordring for en rigtig virksomhed

Camp Future er en erhvervsrettet 6 ugers uddannelse i innovativ projektledelse og forretningsudvikling. Efterfulgt af virksomhedspraktik af 4 ugers varighed. Evt. 8 uger, afhængig af din historik.

Opstart august og september. Tilmeld dig allerede nu. Begrænset antal pladser

På uddannelsen møder du en virksomhed, der stiller dig en udfordring. Udfordringen skal løses på 30 arbejdsdage. Mens du arbejder med løsningen af virksomhedsudfordringen, lærer du 15 konkrete værktøjer til innovativ projektledelse.

 

Projektlederuddannelse, der kobler teori med praksis

Camp Future er ikke en traditionel uddannelse, hvor du sidder på skolebænken og terper teori. Uddannelsen er et læringslaboratorium, hvor du i mødet med virksomheder og de øvrige deltagere med andre fagligheder og erfaringer engagerer dig i innovativ projektledelse til løsning af en rigtig virksomhedsudfordring præsenteret af repræsentanter for virksomheden.

Gode og innovative projektledere kan navigere i en turbulent verden. De forstår at projekter er dynamiske, uforudsigelige og foregår i løst koblede i netværk, der hele tiden ændrer karakter. Vores projektlederuddannelse stiller dig og dit team over for en konkret virksomhedsudfordring, som giver dig et realistisk billede af, hvordan innovativ projektledelse foregår i danske virksomheder.

“Hvor var det en fed idé at skulle løse rigtige problemer for rigtige virksomheder. Jeg har et langt mere realistisk billede af, hvordan projektarbejde kan forløbe, fordi hele oplevelsen nærmest føltes som en reel ansættelse frem for som et kursus. – tidligere deltager Pia Jensen


Hvem deltager på Camp Futures projektlederuddannelse?

Camp Futures projektlederuddannelse er målrettet deltagere med en professionsuddannelse, bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse. Man arbejder dels alene med sit projekt og sideløbende sammensætter vi teams, hvor medlemmerne har forskellig baggrund og kan supplere hinanden fagligt og metodisk i deres løsning af virksomhedsudfordringen.

Deltagerne vil kunne berige hinanden og virksomheden med erfaringer og indsigter, som på innovativ vis supplerer hinanden. Din faglige baggrund ser vi som en berigelse for virksomheden, for de øvrige deltagere og for uddannelsen – ikke en forhindring. Det er vores erfaring, at forskellige faglige og personlige perspektiver på virksomhedsudfordringen er en fordel i forbindelse med innovativ projektledelse.

 

Camp Future er unik, fordi du:endelig

– matches med en konkret virksomhed gennem en kompetenceafklarende websurvey
– møder din case-virksomhed allerede på kursusdag 1
– løser case-virksomhedens udfordring gennem det teoretiske forløb
– undervises i projektledelsesværktøjer, som konkret kan omsættes til praksis i case-virksomheden
– præsenterer din løsning for case-virksomheden på sidste kursusdag
– fortsætter i virksomheden i virksomhedspraktik i de efterfølgende 4 uger

 

Få de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger

Som ansat projektleder kan du med stor fordel anvende værktøjerne i et innovativt projekt. Værktøjerne sætter dig i stand til at analysere virksomhedsudfordringen, formulere en løsning og give konkrete anbefalinger til, hvordan løsningen implementeres i virksomheden. Analyse, formulering og implementering er væsentlige kompetencer, der bringer dig tættere på dit næste job. Uddannelsen er tilrettelagt, så du får stor indsigt i de udfordringer, erhvervslivet har, til gavn for din jobsøgning, dine jobsamtaler og dit kommende job.

 

Ledig akademiker/højt uddannet – derfor skal du sige ja til Camp Future

På Camp Future arbejder vi med en målrettet action-reflection-learning pædagogik, der sætter din læring i centrum. Vi tror på, at vi som mennesker lærer bedst, når vi engagerer os i løsningen af meningsfulde udfordringer. Som deltager på uddannelsen møder du derfor repræsentanter for virksomheder, der præsenterer dig for virkelige udfordringer, der kræver innovativ projektledelse.

 

På Camp Future får du:

 1 læringslaboratorium

 1 virksomhedsudfordring stillet af en virksomhed

15 konkrete værktøjer til innovativ projektledelse

 30 lærerige dage med teori og praksis

 20 udviklende dage i praktik i “din” virksomhed

 

Nogle af de tidligere udfordringer stillet af virksomheder:

 • Udvikling af koncept for grøn rengøring (ISS World Denmark)
 • Udvikling af velfærdsteknologi (Rambøll Group A/S)
 • Udvikling af markedsføringsstrategi (Scandinavian Branding A/S)
 • Udvikling af e-bogs koncept (MaCom)
 • Udvikling af teknologibaseret uddannelseskoncept (Mediepiloterne)
 • Udvikling af smartphone-ydelser (NFC Denmark)
 • Udvikling af markedsføringsplan (Danske Spil)
 • Udvikling af social mediestrategi (Benjamin Media)
 • Udvikling af koncepter for læringsspil (Divine ApS Miniklub.dk)
 • Udvikling af salgsstrategi for elkøretøj (IEVE)
 • Udvikling af brandingstrategi (AmericanWine)
 • Udvikling af projektmodeller (Fucking Flink)
 • Udvikling af mediestrategi (SR-Bistand)
 • Udvikling af App-strategi (Relation Technologies)
 • Udvikling af markedsstrategi (trioBike A/S)
 • Udvikling af analysestrategi (Peytz & Co)
 • Udvikling af webstrategi (TV2ØST)

6 ugers uddannelse i innovativ projektledelse